RK Slovenije
Območno združenje Nova Gorica

Ulica Tolminskih puntarjev 8
5000 Nova Gorica


Tel:   +386 (05) 33 84 902

E-Pošta:
nova-gorica.ozrk@ozrks.si

Upravljanje piškotkov

TRR: SI56 6100 0001 2761 764
DŠ: 66451043
MŠ: 5148324

Uradne ure:
Pon: 08.00-12.00
Sre:  08.00-12.00, 14.00-16.00
Pet:  08.00-12.00

Urnik skladišča:
(Langobardska ul. 8, 5250 Solkan)
Čet:  14.00-16.00

TEČAJ PRVE POMOČI:

- tečaj iz PP:
  1.10.2018

- izpit iz PP:       5.10.2018
                                                                                     


Več v rubriki PRVA POMOČ!

 

TEDEN RDEČEGA KRIŽA 2009

150. OBLETNICA BITKE PRI SOLFERINU - ROJSTVO IDEJE O RDEČEM KRIŽU

8. maja se je začel teden Rdečega križa Slovenije, to je dan, na katerega se je pred leti rodil ustanovitelj gibanja Rdečega križa Henry Dunant - prvi dobitnik Nobelove nagrade za mir. V ta teden je vključenih vseh 181 nacionalnih društev Rdečega križa, največje humanitarne organizacije na svetu.
Na nacionalnem nivoju bodo predvsem poskrbeli za predstavitev RKS na celotne teritoriju države, poudarek bodo dali na predstavitvi javnih pooblastil in nalog, ki jih izvaja RKS. V petek, 8. maja 2009, bo v MZL Debeli rtič potekala velika prireditev "Rdeči križ in mladi" in v soboto, 9. maja 2009, 3. tekmovanje osnovnošolskih ekip prve pomoči in izobraževalno usposabljanje prostovoljcev.
V Tednu Rdečega križa Slovenije, je po zakonu o RKS, potrebno na poštne pošiljke dodatno prilepiti znamko RKS in na vseh železniških in avtobusnih postajah dokupiti doplačilno vozovnico, v višini 0,13 evra. Zbrana sredstva se bodo izključno porabila za štiri programe in sicer: za nakup šolskih potrebščin socialno ogroženim otrokom, za programe socialno humanitarnih dejavnosti, za materialno pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam in za kritje stroškov povezanih z izvedbo Ukrepa dobave hrane iz EU..
V letu 2008 je Rdeči križ Nova Gorica iz naslova Tedna Rdečega križa prejel 3.600,00 evrov, od tega smo namenili 1.800,00 evrov za nakup šolskih potrebščin, 500,00 evrov za programe socialno humanitarnih dejavnosti ter 1.300,00 za materialno pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam.
V tednu RK bomo s pestrim programom sodelovali tudi mi, Rdeči križ Nova Gorica. Posebno pozornost bomo namenili predvsem najmlajšim, prvošolcem, katerim bomo s pomočjo mentoric na osnovnih šolah organizirali "Urice Rdečega križa", poskušali predstavit Rdeči križ in pomen humanosti in prostovoljstva. Tako bomo preko 400 najmlajših seznanili z dejavnostjo Rdečega križa in jim dan popestrili z zanimivimi gradivi in manjšim darilcem RK. Tako v torek kot v petek je redna krvodajalska akcija, in ker smatramo, da krvodajalci z darovanjem krvi izrazijo največjo možno humano dejanje, se jim bomo na teh dveh odvzemnih dneh še posebej zahvalili in jim poklonili skromno zahvalo - rožico. V sredo organiziramo dan odprtih vrat za najmlajše - otroke iz novogoriških vrtcev, s katerimi uspešno in redno sodelujemo na različnih humanitarnih programih skozi celo leto. Poleg tega bomo v torek, sredo in četrtek razdeljevali prehrambne pakete socialno ogroženim osebam, kar je v tem trenutku zelo pomembna in nujna dejavnost naše organizacije. V četrtek bomo na Bevkovem trgu postavili stojnico RK, kjer bodo lahko mimoidoči prejeli najrazličnejše informacije o RK, lahko si bodo brezplačno izmerili krvni tlak in sladkor v krvi, ter prostovoljci (otroci iz vrtca) bodo starejšim osebam delili rožice. Za vse, ki bi radi obnovili znanje iz nudenja prve pomoči, pa organiziramo v četrtek ob 18.00 uri brezplačen tečaj Prve pomoči - Temeljni postopki oživljanja, ki se bo odvijal na sedežu RK Nova Gorica.

Na vse zgoraj omenjene prireditve prisrčno vabljeni.
 

Podeli:

4. JUNIJ, DAN SLOVENSKEGA KRVODAJALSTVA

Vsako sekundo vsakega dneva po vsem svetu ljudje vseh starosti in različnih življenjskih slogov potrebujejo za ozdravitev ali ohranitev ogroženega življenja transfuzijo krvi. In prav nič drugače ni v Sloveniji.

Leta 1954 je bil v Ljubljani ustanovljen transfuzijski oddelek pri Centralni vojaški bolnici, 4. junija pa smo v Sloveniji odvzeli prve doze in jih tudi konzervirali, kar pomeni začetek transfuzijske službe. 1953 smo uvedli brezplačno, prostovoljno in anonimno krvodajalstvo, kar pomeni, da Rdeči križ Slovenije organizirano izvaja krvodajalske akcije že 55 let.

Krvodajalstvo na goriškem ostaja najbolj množična solidarnostna akcija občanov in krajanov, saj letno na organiziranih krvodajalskih akcij, teh je bilo v letu 2007 kar 103, beležimo preko 2800 prijavljenih krvodajalcev. Ne pozabimo, da statistično v naši državi vsakih 5 minut nekdo potrebuje kri. V šempetrski bolnišnice letno potrebujejo cca. 4000 doz krvi, kar jih s sosednjimi Območnimi združenji Rdečega križa tudi zagotovimo. Lahko smo ponosni na vse nas, da oskrba bolnikov s krvjo v šempetrski bolnišnici poteka nemoteno.
V letu 2007 smo zaznali rahel upad krvodajalstva na goriškem, zato smo se odločili za nove motivacijske oprijeme in rezultati so že vidni, saj smo v prvih petih mesecih v primerjavi z lanskim istim obdobjem, povečali število prijavljenih krvodajalcev za 60, kar ni zanemarljiva številka. Cilj v letu 2008 je, da privabimo na krvodajalske akcije preko 3.000 krvodajalcev in s tem se bomo vrnili na število odvzemov iz leta 2005 (3.200 odvzemov). Da bomo to dosegi bomo v tem letu namenili posebno pozornost predvsem mladim in rednim krvodajalcem, saj ugotovitve kažejo, da je med mladimi še veliko ne-krvodajalcev, redne krvodajalce pa bomo na poseben način še dodatno motivirali za večkratno letno darovanje krvi. Prav letošnja slogana "Še na veliko darovanj" in "Enkrat ni dovolj" sta namenjena prav tej ciljni skupini.

Rdeči križ Slovenije bo obeležil dan Slovenskega krvodajalstva kot tudi Svetovni dan krvodajalstva na velikem tradicionalnem, letos že 19. Srečanje krvodajalcev Slovenije, ki bo v soboto, 14. Junija 2008, v športno rekreacijskem centru v Vržeju.

Rdeči križ Nova Gorica, se ob današnjem dnevu iskreno zahvaljuje vsem krvodajalkam in krvodajalcem, ki prispevate k temu, da vir varne krvi ne presahne.

Iskrena HVALA tudi vsem VAM - medijem, ki po svojih najboljših močeh podpirate krvodajalstvo na Goriškem!

Iskrena hvala!
 

Podeli:

VELIK OBISK STOJNICE RK OB TEDNU RK

V sklopu Tedna rdečega križa smo na Bevkovem trgu posatvili informativno stojnico Rdečega križa. Na stojnici so lahko mimoidoči prejeli najrazličnejše informacije o RK in si izbrali po lastni želji zanimivo gradivo - zloženke, ki jih ponuja RKS. Prav tako so si lahko mimoidoči brezplačno izmirili sladkor v krvi in krvni pristisk. Omenjene meritve je preizkusilo preko 150 mimoidočih. Da je bila predstavitev RK še zanimivejša, so nam na pomoč priskočili najmlajši (otroci iz vrtca Kurirček), ki so mimoidočim starejšim osebam delili nageljčke.

Podeli:

SONJA KLJUN PREJELA OBČINSKO PRIZNANJE OBČINE RENČE - VOGRSKO

Sonja Kljun, rojena 20.10.1932 na Lokvah nad Novo Gorico, po poklicu učiteljica razrednega pouka, je na občinskem prazniku občine Renče - Vogrsko prejela občinsko plaketo za večletne izjemne uspehe kot dolgoletna predsednica Krajevne organizacije Rdečega križa Renče. Priznanje ji je podelil župan občine Rneče Vogrsko, Aleš Bucik.
24 let je učila na OŠ Renče, po upokojitvi pa postala predsednica KORK Renče. Leta 1970 se je vpisala v to veliko človekoljubno organizacijo RK, leta 1984 je bila izvoljena v krajevni odbor RK in takoj prevzela funkcijo predsednice le-tega. Na tej funkciji je ostala vse do leta 2005, to je 21 let.

Pod vodstvom ga. Sonje je odbor RK vseskozi aktivno deloval. Po potrebi je prisostvovala sestankom v KS in drugih organizacijah. Prevzete naloge, katere so bile povezane s krajem Renče, je s pomočjo odbora uspešno opravila. Bile so stalne in občasne akcije za potrebe ljudi v KS, ožji in širši domovini in tudi izven nje.
Naj naštejemo le nekaj aktivnosti:
- Na prvem mestu je spremljanje socialnega stanja krajanov, zlasti starejših in osamljenih,
- Socialno ogroženih družin, ter šoloobveznih otrok iz omenjenih družin. Humanitarna dejavnost je poudarjena v materialni pomoči tem družinam, šolskim otrokom pa za plačilo malic, šolskih potrebščin, oziroma za nemoten potek šolanja.
- Obiski invalidnih oseb na domu, v domovih upokojencev, ob 90. življenjskem jubileju, pomoč pri nakupu hrane z boni v trgovinah, razvažanje in razdeljevanje paketov RK.
- Enkrat letno obisk na domu s skromnim darilom vsem krajanom starejšim od 80 let, ter obisk žensk ob 8.marcu.
- Zbiranje prostovoljnih prispevkov je skoraj stalnica. Zbiralo se je za mamograf za potrebe bolnice Šempeter, invalidski voziček za mladega invalida z Gorenjske, ob družinskih tragedijah , ob elementarnih nesrečah - potresi, poplave , zbiranje rabljenih oblačil in tekstilnih odpadkov.
- Za potrebe splošne ambulante Renče so se zbirali prostovoljni prispevki za nakup EKG aparata . Ker je bila ta akcija zelo odmevna, se je s tem denarjem nabavilo še: mikroskop, centrifugo, minifotometer, specialno namizno luč in klimatsko napravo za čakalnico
- Iz sredstev blagajne RK je bila za potrebe ambulante takoj po odprtju le te kupljena kisikova jeklenka s priključki, denarni prispevek za Debeli Rtič, bolnišnico Šempeter, za dom onkološke bolnice v Avianu (v okviru pobratenja s krvodajalci iz Starancana ). Bolnici za invalidno mladino Stara Gora, namesto srečanja starejših krajanov je bil nabavljen inhalator.
- Organizirano je bilo zbiranje prehrambnih izdelkov in oblačil za potrebe beguncev. Delovala je ekipa prve pomoči ki je obiskovala 60 urni tečaj Civilne zaščite, udeleževala se je tekmovanj, telovadba za starejše ženske pod vodstvom fizioterapevtke, predavanja o zdravi prehrani, zdravju, merjenje krvnega pritiska in sladkorja. Bile so akcije pridobivanja novih krvodajalcev, ter akcija za pridobivanje pacientov za splošno ambulanto Renče. Odmevna in koristna je bila akcija: OČISTIMO NAŠE OKOLJE.
- Skupaj z OŠ so se vrstila predavanja za otroke in starše o mladostnikih in zasvojenostjo. Prav sodelovanje z OŠ je zgledno, tako ob sprejemanju podmladka RK, srečanju treh šol Slovenije- Italije - Avstrije, peki peciva, vodenju in sodelovanju v delavnicah, pripravi in vodenju kvizov o delu RK, sodelovanje pri Dedku Mrazu.
- Tesno sodelovanje s KS na vseh večjih krajevnih in kulturnih prireditvah, zlasti za praznik " Mohorjevo", kot je bila izpeljava srečelova in peke peciva.
- Dolgoletno organiziranje srečanja starejših krajanov s kulturnim programom (od leta 2000 skupaj z DU), ter srečanja krvodajalcev z naše KS.
- KS Renče in občina Starancano in tako tudi RK in Društvo prostovoljnih krvodajalcev, sta že od leta 1977 pobrateni. Vsa ta leta se negujejo prijateljski stiki , v obliki uradnih obiskov ob jubilejih in praznikih, predvsem ob svečanostih katere so povezane s krvodajalstvom. Vsa ta srečanja pripomorejo k drugačnosti in sprejemanju drugačne kulture ter jezika. To se je pokazalo tudi ko so v Starancanu zbrali denar za nakup polnega kombija higienskih pripomočkov za begunce leta 1992.

Vsemu zgoraj naštetemu je ga. Sonja Kljun pridala svoj izredni čut za organizacijo, usmerjanje vsega dobrega v prave roke za cilj ki se mu pravi ČLOVEKA VREDNO ŽIVLJENJE.
 

Podeli:

TEDEN SOLIDARNOSTI RKS

Od 1. do 7. novembra 2008 bo potekal tradicionalni Teden solidarnosti Rdečega križa Slovenije.
V Tednu solidarnosti so na podlagi Zakona o Rdečem križu Slovenije (Ur.l. RS, št. 7/93) na vseh poslovnih enotah Pošte Slovenija v prodaji doplačilne znamke (1.870.000 kom.), na vseh železniških in avtobusnih postajah v Sloveniji pa doplačilne vozovnice (32.000 kom.).
Nakup doplačilnih znamk in vozovnic je obvezen, vrednost znamke in doplačilne vozovnice pa je enaka 50% od nominalne vrednosti standardne znamke in znaša 0,12 eura.
Sredstva zbrana s prodajo znamk in doplačilnih vozovnic v Tednu solidarnosti se stekajo v Sklad solidarnosti RKS in so namenjena pomoči ljudem ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega ter enkratnim pomočem posameznikom in družinam, ki so jih prizadele različne nesreče manjšega obsega.
V Tednu solidarnosti Rdečega križa Slovenije 2007 smo s prodajo doplačilnih znamk in nalepk zbrali 102.697,99 eurov, ki smo jih v skladu s Pravilnikom RKS o uporabi sredstev Sklada solidarnosti namenili:
- 70% (71.888,60 eurov) za pomoč ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega,
- 30% (30.809,39 eurov) za takojšnjo pomoč posameznikom in družinam ob različnih nesrečah manjšega obsega.

Rdeči križ Nova Gorica, je iz omenjenega sklada v letu 2007 pridobili sredstva za pomoč dvema družinama v skupni višini 4.200,00 evrov, v letu 2008 pa smo že razdelili 5.500,00 evrov šestim družinam. Pomoč smo nudili prizadetim družinam ob manjših elementarnih nesrečah, kot so požar, neurje, itd.

Podeli:

TEDEN RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE

Teden Rdečega križa, od 8. do 15. maja 2008
ZA PRIJETNO OTROŠTVO

Spoštovani,
danes, 8. maja se je začel teden Rdečega križa Slovenije, to je dan, na katerega se je pred leti rodil ustanovitelj gibanja Rdečega križa Henry Dunant - prvi dobitnik Nobelove nagrade za mir. V ta teden je vključenih vseh 181 nacionalnih društev Rdečega križa, največje humanitarne organizacije na svetu.
Na nacionalnem nivoju smo pričetek Tedna RK naznanili že včeraj, z obiskom predsednika države g. Danila Turka v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa na Debelem rtiču. Zdravilišče je namenjeno predvsem bolnim in socialno ogroženim otrokom, in ravno zaradi tega, ker je letošnji teden RK pod sloganom ZA PRIJETNO OTROŠTVO, je naznanitev tedna bila v najprimernejšem okolju. Na nacionalnem nivoju bodo predvsem poskrbeli za predstavitev RKS na celotne teritoriju države, poudarek bodo dali na predstavitvi javnih pooblastil in nalog, ki jih izvaja RKS. V Tednu Rdečega križa Slovenije, je po zakonu o RKS, potrebno na poštne pošiljke dodatno prilepiti znamko RKS in na vseh železniških in avtobusnih postajah dokupiti doplačilno vozovnico, v višini 0,10 evra. Zbrana sredstva se bodo izključno porabila za tri programe in sicer: za nakup šolskih potrebščin socialno ogroženim otrokom, za programe socialno humanitarnih dejavnosti in za materialno pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam.
V letu 2007 je Rdeči križ Nova Gorica iz naslova Tedna Rdečega križa prejel 7.000,00 evrov, od tega smo namenili 2.000,00 evrov za nakup šolskih potrebščin, 1.500,00 evrov za programe socialno humanitarnih dejavnosti ter 3.500,00 za materialno pomoč socialno ogroženim posameznikom in družinam.
V tednu RK bomo s pestrim programom sodelovali tudi mi, Rdeči križ Nova Gorica. Četrte in petek (8 in 9.5) bo namenjen predvsem najmlajšim, prvošolcem, katerim bomo s pomočjo mentoric na osnovnih šolah organizirali "Urice Rdečega križa", poskušali predstavit Rdeči križ in pomen humanosti in prostovoljstva. Tako bomo preko 450 najmlajših seznanili z dejavnostjo Rdečega križa in jim dan popestrili z zanimivimi gradivi in manjšim darilcem RK. Tako v petek kot v torek (9 in 13.5) je redna krvodajalska akcija, in ker smatramo, da krvodajalci z darovanjem krvi izrazijo največjo možno humano dejanje, se jim bomo na teh dveh odvzemnih dneh še posebej zahvalili in jim poklonili skromno zahvalo - rožico. V ponedeljek (12.5) organiziramo dan odprtih vrat za najmlajše - otroke iz novogoriških vrtcev, s katerimi uspešno in redno sodelujemo na različnih humanitarnih programih skozi celo leto. Poleg tega bomo v ponedeljek razdeljevali prehrambne pakete socialno ogroženim osebam. V torek (13.5) bomo na Bevkovem trgu postavili stojnico RK (od. 10.00 do 13.00 ure), kjer bodo lahko mimoidoči prejeli najrazličnejše informacije o RK, lahko si bodo brezplačno izmerili krvni tlak in sladkor v krvi, ter prostovoljci (otroci iz vrtca) bodo starejšim osebam delili rožice. Za vse, ki bi radi obnovili zanje iz nudenja prve pomoči, pa organiziramo v sredo 14.5. ob 17.00 uri brezplačen tečaj Prve pomoči - Temeljni postopki oživljanja, ki se bo odvijal na sedežu RK Nova Gorica.

Na vse zgoraj omenjene prireditve prisrčno vabljeni.
 

Podeli:

POMANJKANJE KRVI

Spoštovane krvodajalke in krvodajalci!

Tudi v jesenskem času bolniki v slovenskih bolnišnicah potrebujejo vašo nesebično pomoč.

Nekateri posegi so takšni, da jih ni mogoče odložiti, a potrebujejo izredno velike količine darovane krvi, zato vas prosimo, da se intenzivno udeležite vseh rednih krvodajalskih akcij, ki so ob torkih in petkih v stari stavbi šempetrske bolnišnice v prvem andstropju. Zaradi trenutnega pomanjkanja krvi, pa je možno kri darovati tudi v

sredo, 29.10.2008 od 8.00 do 10.00 ure in
četrtek, 30.10.2008 od 8.00 do 12.00 ure.

Za vaše humano dejanje se vam vnaprej lepo zahvaljujemo.

Podeli:

SREČANJE S KRVODAJALCI IZ RONCH

Krajevna organizacije Rdečega križa mesta Nova Gorica je že preko 20 let pobrateni s prostovolnimi krvodajalci iz Ronk - Italija. Skupaj so izpeljali že veliko projektov predvsem na prodročju socialne pomoči in na področju krvodajalstva. Tudi letos se je 5 prostovoljcev udeležilo tradicijonalnega srečanja krvodajalcev iz Ronk. Letos se je srečanje s pestrim kulturnim programom odvijalo v Gradiški. Na srečanju so najzaslužnješim krvodajalcem podelili posebna priznanja, poleg tega pa je vse prisotne pozdravil župan mesta Ronk in predsednica KORK mesta Nova Gorica, Vislava Ušaj. 

Podeli:

NASTANITVENI ODDELEK ZA PRVO POMOČ DELUJE

DNEVI VARNOSTI, ki so se odvijali v občini Šemepeter - Vrtojba so se zaključili v soboto, 25.10.2008 s skupno vajo Eksplozija.
V vajo so bile vključene vse sile Zaščite in reševanja občine ŠV. Ena izmed mnogih enot, ki so na vaji sodelovale, je tudi Nastanitvena enota Rdečega križa Nova Gorica z ekipo Prve pomoči. Predpostavka vaje je bila eksplozija plina v hiši. Nenadoma je prišlo do požara in večjega števila poškodovancev. Preko Centra za javno obveščanje je bil poslan poziv Rdečemu križu Nova Gorica, da potrebujejo pomoč v nastanitvi in prvi pomoči. Nemudoma smo postavili šotor in nudili dodatno prvo pomoč poškodovancem. Vaja je v celoti uspela in prikazalo dobro sodelovanje vseh vključenih enot.

Podeli:

FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA MLADIH

Rdeči križ Nova Gorica se je z mladimi prostovoljci udeležil osrednjega dogodka v Novi Gorici v okviru FESTIVALA PROSTOVOLJSTVA MLADIH 2008 - medkulturno sodelovanje v okviru prostovoljnega dela, ki je potekalo v torek 15. Aprila 2008 na Bevkovem trgu.
Ta dan smo izkoristili za predstavitev širši javnosti našo organizacijo, predvsem pa naše prostovoljno delo, ki je temelj organizacije.
Dogodek so s pesmijo in plesom popestrili otroci iz Vrtca Nova Gorica - Enota Kurirček.
 

Podeli:

USPEŠNA TERENSKA KRVODAJALSKA AKCIJA

Rdeči križ Nova Gorica se je aktivno vključuil v prireditev DNEVI VARNOSTI, ki se je odvijala v občini Šempeter - Vrtojba od srede 22.10. do sobote 25.10.2008.
Ker ob večjih elementarnih nesrečah pride tudi do večjega števila poškodovance in posledično do potrebe po krvi, smo organizirali Krvodajalsko akcijo na terenu. Skupaj z oddelkom za transfuzijologijo šempetske bolnišnice smo jo izvedli pod šotorom. Kri je darovalo kar 18 krvodajalcev.
Akcijo smo izvedli predvsem zaradi preizkušnje delovanja vseh enot za izvedbo hitre terenske acije. sama akcija pa je bila tudi kot promocija krvodajalstva v občini Šempeter - Vrtojba in širši okolici.

Podeli:

MEDNARODNA HUMANITARNA POMOČ ILOK-U

Rdeči križ Nova Gorica je v sodelovanju z občino Šempeter-Vrtojba odpeljal večjo količino humanitarne pomoči prizadetim vojnim veteranom in socialno ogroženim občanom Vukovarsko-Sremske regije. Pomoč, teže 8 ton in vrednosti 6.000,00 evrov, je vsebovala predvsem rabljena oblačila, obutev in igrače. Takšne pomoči so prejemniki več kot veseli, saj trenutno živijo v težkih razmerah, in sodelovanje humanitarnih organizacije je več kot dobrodošla. V bodoče bomo poskušali mednarodne humanitarne pomoči še povečati, saj so prejemniki izrazili željo in potrebo po takšni pomoči.

Vsem, ki ste omenjeno pomoč darovali se lepo zahvaljujemo.

Podeli:

BORIS HUMAR DAROVAL KRI 100 KRAT

Pametni možje in žene so govorili o vrednotah, zapisali so jih tudi v knjige, a med prvimi vrednotami bi moral biti ta nenadomestljivi altruizem darovanja sebe brez pričakovanja plačila ali nadomestila - zgolj zato, ker je darovanje sebe hkrati darilo sebi. Eden izmed mnogih, ki je to vrednoto zelo osebno sprejel, je tudi krvodajalec Boris Humar iz Grgarja. Svojo najdragocenejšo tekočino je prvič daroval leta 1971 in vse do danes se udeležil kar 100 krvodajalskih akcij. V avgustu pa je kri daroval STOTIČ.
Ob tej priložnosti je Rdeči križ Nova Gorica pripravili posebno slovesnost Borisu, ki je prejel priznanje za 100 krat darovano kri in vsi skupaj so se posladkali s Krvodajalsko torto.
Rdeči križ Nova Gorica skupaj z Oddelkom za transfuziologijo šempetrske bolnišnice že vrsto let organizira krvodajalske akcije in skrbi za nemoteno oskrbo s krvjo predvsem za potrebe šempetrske bolnišnice. V letošnjem letu je opaziti porast krvodajalcev, saj imamo v prvih sedmih mesecih kar 170 več odvzemov krvi v primerjavi z enakim lanskim obdobjem. Ta porast se lahko pripiše predvsem novim oprijemom promoviranja in vabljenja krvodajalcev, katerim gre seveda največja zasluga.

Podeli:

DOBRODELNA PRIREDITEV "NAJ SE NE PONOVI"

Namen dobrodelne prireditve in koncerta, ki se bo odvijalč v petek 4.4.2008, je zbiranje denarja za pomoč raziskavam zgodnjega odkrivanja raka na pljučni mreni - mezotelioma pri ljudeh, ki so bili izpostavljeni azbestu.

Sodelovali bodo:
Pihalni orkester Salonit Anhovo
MePZ "Jože Srebrnič" Deskle
Komorni orkester GD NOVA Nova Gorica
Vokalna skupina Liška dekleta
Twirling skupina Deskle
Plesna skupina TINCA Deskle
VILI RESNIK
OŠ in Vrtec Deskle
PRESENEČENJA (Meta Erzeničnik in Jaka Kašček)
Gostja: dr. Metoda Dodič Fikfak

Predprodaja vstopnic:
od ponedeljka, 31. marca do petka 4. aprila 2008
v Kulturnem domu v Desklah od 16. do 18. ure (tel. 39 53 210)
v pisarni TIC Kanal od 8. do 12. ter od 13. do 14. ure (tel. 39 81 213)

Prodaja vstopnic: uro pred prireditvijo v novi telovadnici
Cena: 10 €, za osnovnošolske otroke 5 €, za predšolske otroke vstop prost

Prepričani smo, da bo Vaš obisk veliko pripomogel pri našem namenu, za kar se vam iskreno zahvaljujemo.
Prisrčno vabljeni.

V kolikor želiti prispevati finančno pomoč, le to nakažite na OZRK Nova Gorica, Ulica Tolminskih puntarjev 8, 5000 Nova Gorica,
TRR: 0475-0000-0417-830, sklic:74061, namen: Naj se ne ponivi.

Inciativna skupina in Rdeči križ Nova Gorica

Podeli:

KRVODAJALSKA AKCIJA KLUBA GORIŠKIH ŠTUDENTOV

Rdeči križ Nova Gorica vabi vse polnoletne in zdrave člane KGŠ, da se udeležijo Krvodajalske akcije KGŠ, ki bo v petek, 14. marca 2008 od 8.00 do 12.00 ure v stari stavbi šempetrske bolnišnice.
Ravno ta trenutek te morda nekdo potrebuje!

Več o akciji na www.kgs.si

Podeli:

VSESLOVENSKA HUMANITARNA AKCIJA - PELJIMO JIH NA MORJE

V Sloveniji znamo biti solidarni. To smo dokazali ob lanskih poplavah, ko je Rdeči križ z vašo pomočjo zbral skoraj milijon evrov. To pomoč smo nakazali neposredno najbolj prizadetim družinam in posameznikom.

Med nami so tudi otroci in ostareli, ki si ne morejo privoščiti počitnic, radoživega letovanja, druženja in blagodejnega vpliva morja. To pot za njih zbiramo sredstva. Na ta način bomo omogočili 500 otrokom in 100 starejšim iz socialno šibkih okolij, počitnice v naših letoviščih Debeli rtič in Punat na Krku.

Rdeči križ Slovenije prosi za vašo solidarnost. Vsak prispevek je dobrodošel. Ne pozabite: več kot bomo zbrali, več otrok in starejših bo letovalo.

Svoj prispevek lahko nakažete:

  • preko spletnega nakazila s plačilnim nalogom BN 02, na račun 03100 - 1234567891, sklic oziroma referenca 11 - 98990 (povezave do spletnih bank najdete spodaj) ali
  • tako, da pošljete SMS z besedo MORJE na 1919.
     

Pošta Slovenije in banke ne bodo zaračunavale provizije.

Vnaprej hvala za vašo dobrosrčnost in zaupanje, v imenu vseh, ki jih bomo peljali na morje.
 

Podeli:

ZMANJŠANE ZALOGE KRVI

Spoštovane krvodajalke, krvodajalci,

z Zavoda RS za transfuzijsko medicino so nas obvestili, da se zaloge krvi hitro zmanjšujejo, zato prosimo vse redne krvodajalke-ce, da se udeležite krvodajalsih akcij, tako na goriškem, kot drugod.

Morda vas prav sedaj kdo potrebuje!

Podeli:

KRI POTREBUJEMO TUDI V POLETNEM ČASU

Počitnice in hkrati dopusti so v polnem teku. Veliko nas je na potovanjih, na cetah v hribih na ..... kar pa še povečuje možnost nesreč in posledično večjo porabo krvi.
V poletnem času se potrebe po krvi NE ZMANJŠUJEJO ampak še povečujejo, število darovalcev pa rahlo upade, zato vabimo VSE polnoletne osebe, da se udeležijo krvodajalske akcije:

- Vsak torek od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 16.00 ure
- Vsak petek od 8.00 do 12.00 ure

Vljudno vabljeni!

Podeli:

TEDEN SOLIDARNOSTI RKS 1.-7.11.2007

Od 1.- 7. novembra 2007 bo potekal tradicionalni Teden solidarnosti Rdečega križa Slovenije.
V Tednu solidarnosti bodo na vseh poslovnih enotah Pošte Slovenija v prodaji doplačilne znamke v vrednosti 0,10 eura, na vseh avtobusnih in železniških postajah v Sloveniji pa doplačilne vozovnice v enaki nominalni vrednosti.
Rdeči križ Slovenije za prodajo doplačilnih znamk za vsako poštno pošiljko v notranjem in mednarodnem prometu (razen za knjige, revije in časopise) in prodajo doplačilnih vozovnic v notranjem in mednarodnem prometu pooblašča Zakon o Rdečem križu Slovenije, Uradni list Republike Slovenije, št. 7, z dne 4. 2.1993.

V Tednu solidarnosti Rdečega križa Slovenije 2006 smo s prodajo doplačilnih znamk in nalepk zbrali 119.262,04 eurov, ki smo jih glede na sklep Glavnega odbora Rdečega križa Slovenije namenili v Sklad solidarnosti RKS;
70 % za naravne nesreče in
30% za področje socialnih programov za enkratne pomoči.

Od skupno 119.262,00 eurov zbranih sredstev v Tednu solidarnosti 2006 smo skladno s Pravilnikom RKS o uporabi sredstev solidarnosti namenili:
70% ( 83.483,43 eurov) za naravne nesreče večjega obsega, ki so v skladu s sklepi GO RKS že porabljena.
30% (35.778,61 eurov) za takojšnjo pomoč posameznikom in družinam , ki so skladno s sklepi GO RKS, že porabljena.

Sredstva zbrana v Tednu solidarnosti 2007, s prodajo doplačilnih znamk in vozovnic bodo po enakem ključu namenjena v Sklad solidarnosti in sicer: 70% za pomoč ob naravnih nesrečah in 30% za področje socialnih pomoči.
Za pravilnost postopkov skrbita Komisija Sklada solidarnosti in Nadzorni odbor RKS.

Podeli:

PROSTOVOLJCI V SOLFERINU

Grozote, ki jim je bil priča po bitki pri Solferinu 24. junija 1859, in njegov klic k človečnosti, ki je sledil, so spodbudili nastanek gibanja Rdečega križa, ki danes povezuje 137 nacionalnih društev z okoli 250 milijoni članov, ter dveh mednarodnih organov - Mednarodnega odbora Rdečega križa in Federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca.
Eno izmed 137 nacionalnih društev je tudi Rdeči križ Slovenije in stem Območno združenje Rdečega križa Nova Gorica. Da tako velika humanitarna organizacija lahko uspešno opravlja zelo pomembne naloge, gre zasluga predvsem velikemu številu prostovoljcev. In prav za njih smo organizirali enodnevni izlet v Solferino, v kraj rojstva Rdečega križa. Izleta so se udeležili nekateri prostovoljci 15-ih krajevnih organizacij Rdečega križa Nova Gorica.

Podeli:

ZBIRAMO ABC TABLICE

Rdeči križ Nova Gorica je začel zbirati stare ABC tablice v dobrodelne namene.
Zbrana sredstva bomo prenesli v skad POMOČ LJUDEM V STISKI.

Namen sklada je pomoč posameznikom in družinam, ki s svojimi dohodki ne morejo preživeti. Gre predvsem za redno pomoč v obliki prehrambenih paketov, ki jih prejemajo enkrat mesečno. Del sredstev se nameni tudi za enkratne denarne pomoči družinam ali posameznikom ob naravnih ali drugih nesrečah in za denarne pomoči otrokom iz socialno šibkih družin.

Sredstva iz sklada koristimo za:

  • finančne pomoči socialno šibkim (plačila najpomembnejših življenjskih položnic)
  • nakup šolskih potrebščin za socialno šibke šoloobvezne otroke
  • nakup prehrambnih paketov

 

Za vaše sodelovanje v akciji se vnaprej LEPO ZAHVALJUJEMO!

Podeli:

RK Slovenije - Aktualno

Četrtek, 3. november 2016

Vlada umaknila obravnavo Zakona o tujcih

Nedelja, 6. november 2016

Zmaga na vsak način

Petek, 28. oktober 2016

Teden solidarnosti 2016

Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

OZRK Nova Gorica